فقط یادت نرود گـُلم

به جای من

از صمیم ِهمین زندگی

سراروی ِچشم به راه ماندگان ِمرا

ببوس

دیگر سفارشی نیست

تنها جان تو وُ

جان ِ پرندگان ِ پربسته ای

که دی ماه

به ایوان ِ خانه می آیند.

 

            سیدعلی صالحی 

/ 0 نظر / 15 بازدید