/ 3 نظر / 17 بازدید
عسل مامان آرين

الهی جيگر تورو من برم که معلومه داری آواز ميخونی!!!!!!...دخمله قرتی. بوووس [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][ماچ][ماچ][ماچ]

پارمیدا

نازی آوازه خوان خوشگل![قلب] چقدر اون عکس دومی و اون عکس پست قبل که با کالسکه رفتی وسط جوجوها خوشگله.[ماچ] کاپشنت هم مبارکه.[قلب] خوشگله که! فقط یک کم دست و پای تو رو بسته که خب همه نی نی ها مثل تو کاپشن دوست ندارن![چشمک]

منا

به به چه آوازی . عروسک خانوم دوست دارم هوارتا