آوینا در آشپزخانه

دخترم امروز اومده بود محل کار مامانی جهت نظارت مستقیم بر امور منزل نمیدونم کدوم کار من تو آشپزخونه براش اینقدر جذاب بود که یک ساعت تمام ساکت و با دقت منو نگاه میکرد فکر کنم در آینده میخواد یانگوم بشه ...اینقدر منو نگاه کرد تا خوابش برد ....خیلی خوبه چون از این به بعد برای تفریح میبرمش آشپزخونه نیشخنداین هم عکساش ...

Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic

/ 0 نظر / 76 بازدید