چکاوکم

میگن هر دختری باید شعری داشته باشه ....این چند خط فقط برای توست :

چکاوکم وقتی میخندی هزار هزار قناری شاد روی مرز لبهات عشقبازی میکنن...

تمام مرزهارو میشه بعد از لبخند تو برداشت .

وقتی باد موهاتو بریشون میکنه ...انگار ÷رنده های یتیم از لونه هاشون رانده میشن و به شانه های تو بناه میارن ....

وقتی قهر میکنی هزاران سال تمدن وطنم زیر رگبار دشمن شعله ور میشه ....تو جسارت سربازان وطنی ....

با کدام قلم ترا کشیده اند که تا این حد تماشایی شدی ؟؟؟؟

دستانت ایه ایه شهادتین اب و اتش اند و من در دستان تو ادامه خواهم یافت .

تو سایه منی ...رد بای من ....جای انگشتان من ...

درچاله های کوچک انگشتانت میشه هزاران جریب گندم کاشت و عشق برداشت ...

از کدام سبیده بابرهنه گذشتی که شب اینچنین بیتاب سحر است ؟؟؟

خورشیدکم 

چشمانت رازدار صبح اند و بیقرار شادمانی 

کاش تنها سایه صورتت سایبان مژگانت باشد و چتری موهایت ...

دوستت دارم چکاوک بیقرارم .....

 

 

/ 0 نظر / 78 بازدید