دختر خرداد

شب گریه های آواز ، خمیازه های فریاد .......

.بلوغ ِ تند ِ خورشید ، خاتون ِ خواب ِ خرداد .....

دلپرسه های طوفان ، ترانه های یاغی ......

غم مویه های مجروح ، آواز ِ کوچه باغی. .....

جادوی رنگ ِ قرمز ، رویای و شرابی ......

کویر کویر ترانه ، تشنه ترین سرابی......

وسوسه های رنگی ، عصیانی چشاته .....

.شیطنتای شیرین ، معراج عشوه هاته .......

نگام نکن می سوزم ، ای که چشات تنوره ......

پیرهن آینه پوشت ، مخملی از بلوره........

خالی تر از همیشه ، سرشاری از تمّنا .......

.سرسبزی یه جنگل ، دلشوره های دریا ........

شعر ِ قشنگ ِ بوسه ، آهنگ ِ ناز ِ آغوش .....

غمه تموم ِ دنیا ، با تو می شه فراموش. .....

رقصنده مثل ِ پیچک ، فوّاره مثل خواهش ..... طغیان ِ اشک من باش ، یاغی ترین نوازش......

/ 0 نظر / 17 بازدید