/ 3 نظر / 15 بازدید

از قلب سرخ عایدی نبود به بنفش رو اوردی ننه آوین؟

مامان امیرعلی

سلام خواهش میکنم [ماچ][قلب] خوشحالم که خوشش اومده [گل]خیلی دلمون براتون تنگ شده [بغل]حسابی آوینا رو از طرف همه ماها ببوسسسسس [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][گل]

شبنم

عشق یعنی سحر +امید=آوینا[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]