/ 5 نظر / 19 بازدید
منا

پرنسس خانوم زیبا تر از زیبا شدیها بوس بوس بوس .....

پارمیدا

نازی چه عکسهای خوشگلی...[قلب][ماچ]

رکسانا مامان آوین

سلام سحر جون چقدر ماه شده این دخمل بلا قربون اون صدای خنده هاش باهات موافقم صدا خنده بچه تو خونه شادی و خوشبختی و زندگی رو تو خونه جاری میکنه بوسسسسسسسسسسسسسس[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] مال آوینا خانم

رکسانا مامان آوین

راستی سحر جون ما به یه بازی دعوت شدیم خواب آسمونیه اسمش به ما سر یزنید فکر کنم خواب اوینا آسمونیه آسمونی باسشه با اون صورت ماهش