من یعنی آوینا خانوم سرمدی اسامی و القاب زیادی دارم ....

شبنم جونم به من میگه گوجه کبابی

 

بعضی وقتها هم بهم میگه پیشی

مونا جونم به من میگه حبه انگور

بابایی به من میگه قطی

(ghoti) که مطمئنم اگر از خودش هم بپرسید معنی شو نمیدونه ...چه توقعی دارید ها من از کجا بدونم ؟؟؟؟

عمه جونام بهم میگن تربچه نقلی

(خب من چکار کنم شکلک تربچه اختراع نشده هنوز )

مامانی به من میگه نفس مامان .....خب از اون جایی که نفس مامان یه لقب کاملا انتزاعی و اونگارد هست هنوز قاطی این شکلک بازی ها نشده و بسیار بسیار جدی میباشد !!!

دوستای مامانی تو نی نی سایت به من میگن سرندی پیتی

دایی سیاوش به من میگه کوپول

دایی امیر به من میگه ÷له

مامان بزرگم (مامان مامانی )به من میگه موش موشی

مامان بزرگم
(مامان بابایی )به من میگه دختر گلم

خاله .....خاله ندارم

ولی خاله های زیادی دارم که همشون رو دوست دارم خب چه اشکالی داره اگر راستکی نیستن

خاله اعظم به من میگه لپ گلی

خاله بهار به من میگه بی بی

  خاله رکسانا مامان اوین کوچولو به من میگه فندق .....راست میگه نه ؟چونه من خیلی شبیه فندقه ......دوست دارم ......

خاله لیلا که مامانی رو با بابایی آشنا کرده و در نتیجه من پا به این دنیا گذاشته ام ...به من میگه ناز نازی قند عسل

  

وای بسه دیگه ....مگه من خودم اسم ندارمم؟؟؟؟؟؟من آوینا خانوم هستم دیگه .....