قبل از شروع کلاس

امروز دخترکم اولی کلاس شنای نوزادان رو با سربلندی و سفید کردن روی مامان و بابا گذروند و کلی هم کیفور شده بود ....ولی اگر مامان بزرگاش میدونستن که خانومه چه کارهای اکروباتیکی با اوینا انجام داد در جا حکم اعدام اون بدبخت سیه روز به امضای هر دوشون رسیده بود ...البته ناگفته نماند که ما هم یه هوا ترسیدیم اخه تا بحال یه همچین چیزایی ندیده بودیمممممممم

ولی از اوینا بگم که خیلی خوشش اومده بود و در نهایت ترس و ناباوری ما به خانومه میخندید

تو عکسها میبینیدش ...البته اولین باری که بردش زیر اب و هلش داد تو اب یه کم ترسید و گریه کرد ولی دفعات بعد دیگه نه که قبول کنید اون لحظه که زیر اب بود ما نفس کشیدن یادمون میرفت چه برسه به عکس ....فعلا اینارو داشته باشید