من خیلی نفهمیدم چکار باید بکنم ..ولی دیدم که مامان آوین جون عکس ناز آوین رو تو خواب گذاشته تو وبلاگ و مارو هم دعوت کردن به یه مسابقه از عکسای بچه ها تو خواب ناز ..من این عکس آوینا رو واقعا دوست دارم مخصوصا که بعد از زدن واکسن بود و بچه ام یه کمی هم تب داشت ...عسل من