سه ماهگیت مبارک ....امروز چون واکسن زده بودی و هوا هم سرد بود نشد که بریم بیرون و به مناسبت سه ماهه شدن دخترکم خوش بگذرونیم ولی قول میدم که در اولین فرصت جبران میکنیم ...دخترکم الان یک درجه تب داره وپاهای خوشگلش درد میکنه ولی باز هم داره شیطونی میکنه و میخنده ...فردا خوب خوب میشی عزیزم به امید سلامتی و شادی همیشگی تو عسل من و بابا. Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic