سلام به روی ماهت دخترکم زندگی من نفس من بلاخره اومدی تو بغل مامانی میدونی که برات میمیرم و فقط با یه نگاهت همه رنج و دردی که دو هفته تحمل کردم یادم میره ؟حالا دیگه همه چی تموم شد و ما خونه ایم و زندگی یه برگ طلایی رو داره به ما نشون میده عزیزم تا همیشه دنیا باهاتم و هیچ وقت تنهات نمیذارم دخترم زندگی سخته میدونم ولی تو میتونی خیلی دوست دارم خورشیدک من .دخترم روز 29 خرداد 1387ساعت یازده و ربع صبح با وزن 3500و قد 51سانت بدنیا اومد تا خورشیدک زندگی من و پدرش باشه