محمدصالح پسر عمو خوشگل منه ...چه آتیشی بسوزونیم ماhttp://i38.tinypic.com/equnth.jpgرضا جون مشاور مامانی در امر خرید سیسمونی من !!!!آرمینا جونم که قراره مثل مامانامون خیلی دوست باشیم .مریم جونم که قراره با هم خیلی بازی کنیم .دوستش دارم .آیسا جونم که خیلی دوستش دارم خیلی نازه مگه نه؟امیرعلی جونم که قراره خیلی چیزها یادم بده .

البته من دوست جونامو هنوز ندیدم مامان میگه رفتیم ایران میبینیشون اونا قول دادن اسباب بازی هاشونو بدن به من !!!!!