چراغ خونه نور دو چشمم
تویی عزیزم آیینه من
خودم رو میبینم تو چشم های تو
بخواب عزیزم رو سینه من
واسه خواب تو میخونم ملودی های قشنگ رو
واسه تو دوباره میگم
قصه های رنگارنگ رو
ماه من ستاره من
گل من شقایق من
میزنه با نفس تو قلب گرم عاشق من
دست های نازت رو بذار تو دستم
تا این دل من آروم بگیره
سپیده قشنگ با خنده تو
آفتابی میشه این شب تیره
تورو از حالا میبینم توی پیرهن عروسی
میدونم گریم میگیره وقتی که منو میبوسی
باز میشه مثل گل سرخ دل من از خنده تو
الهی که باشه روشن افق آینده تو
همیشه عکس قشنگت مثل آینه روبرومه دخترم خوشبختی تو تنها عشق و آرزومه
عشق من به تو عزیزم
عشق آسمون به دریاست
عکس این احساس آبی توی چشم های تو پیداست..............