قانون اول"مدت خوابیدن من ارتباط مستقیم با مقدار کار های مامان داره هر چی بیشتر کار داشته باشه من کمتر میخوابم . قانون دوم "وولوم صدای گریه من ارتباط مستقیم با سکوت محلی داره که توش هستیم مثلا یه رستوران شیک و دنج جون میده برای جیغ زدن . قانون سوم"هر چی مامان بیحوصله تر باشه من بد اخلاق تر و بهونه گیر تر میشم . قانون چهارم "مقدار تف کردن و بالا اوردن و کثیف کردن من با لباسی که میپوشم ارتباط داره هر چی تمیز تر باشه مقدارش بیشتر میشه . قانون پنجم"زمان شیر خوردن من با کارهای مامانم ارتباط داره هر چی بیشتر عجله داشته باشه من بیشتر شیر میخورمممممممممممم. قانون ششم"بازی ها و خنده های ادم که وقت نمیشناسه مثلا 4صبح که همه خوابیدن و اتفاقا خسته هم هستن فرصت بسیار مناسبی برای ذوق کردن با صدای بلند استتت. جیش کردن تو پوشک که خوب نیست موقع مناسب برای جیش تو بغل مامانه وقتی داره لباس هاتو عوض میکنه .
glitter-graphics.com