از تو گفتن آسون نیست عروسک چینی من ....از تو نوشتن شور شاعرانه میخواد و من فقط حسی مادرانه دارم .....ترجمه ناز نگاهت نیازمند کلماتی ست که هنوز در قاموسم نیست .....نوازش باغ دستانت محتاج بهارم میکند و من در انتظار پاییزم ....عطر بی دریغ آغوشت توانم را میگیرد و به سجده ام وا میدارد در برابر حجم حضور خدایی که در بازوان من است ...مهربانیت عصیانیم را مهار کرده و عشق تنها نقطه کوچکی در ابتدای این سطر است ....که پایانی ندارد ...

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.com

تو ماهی به شبهای دریایی من .....و آغوش دریایی ات چنان مهتابیم میکند که خورشید نقطه کوچکی از کهکشان راه ما خواهد شد ....

وقتی نگاهت میکنم انگار لیلی بار دیگر در نقش برجسته ترین نگارگری سرزمینم به پیچ و تاب میاید و باد در خم گیسوانش درنگ میکند تا عاشقی را معنایی تازه ببخشد ...

وقتی نوازشت میکنم انگار تندیسی مرمر گونه از نامی ترین پیکرتراشان در دستان من است و انقدر شکستنی که ترس تمام وجودم را میگیرد ...مبادا ...

وقتی صدایم میزنی انگار جادوئی ترین نت ها بر سازها جاری میشود و دلنوازترین سمفونی اغاز خواهد شد ....

وقتی دستانت بر گردنم حلقه میزند تمامی خورشیدها میایند تا همین نزدیکی  و مدار روزگار  دور تو خواهد گشت ...

وقتی چشمانت نمناک است انگار شبنمی شرمگین از برگی فرو میافتد و دل من نیز ...

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.com

میخواهمت همیشه چون همین امروز .....

میخواهمت همچنان عصیانگر و سرکش ...تا ازاد بمانی و ازادی را فریاد کنی تا همیشه اسمان آبی وطنم ....

میخواهمت چنان ظریف چون لیلا  و چنان مستحکم چون گردآفرید ...تا بدانم که در این  روزگار ....نام بانو شایسته نام تست ...بانوی ایران زمینم .

میخواهمت ....تا انچه از آن تست را فریاد کنی و بیابیش و خود را در آن افکنی ....

میخواهمت ...زرتشت وار بر گفتاری و پنداری و کرداری ....مسیحا وار بر مهری و بخشایشی ....که جهان بر مهر است و عشق است و من خشم را به تو نخواهم آموخت ...من تفنگ دست تو نخواهم داد ...من کینه را بر تو نمی خواهم ....من کشتن را و زورگفتن را ....اجبار کردن و مجبور بودن را ....ظلم کردن و مهمتر مظلوم بودن را .....تقلید کردن و مقلد بودن را به تو یاد نخواهم داد ...من تورا با دو بال ازاد و رها میخواهم تا خود بدانی که پرواز بر بیکران بایدها و نبایدها ...خوب ها و بدها ...زشتی و زیبایی ... ممکن است و در این رهایی دیگر جایی برای بودن ها و نبودن ها نیست ....هر چه هست عشق است و مهر است و خداست ....من تو را فراسوی نیک و بد میخواهمت ....

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.com

 

لباسی بدوزم که دریا بپوشد ....بدوزم بر آن از دلت آستینی

سحر از نگاه تو بر شب خروشید .....نگاهی که دارد غم آتشینی ....

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.com

 

29/خرداد ماه /1389

عروسک چینی من میلادت مبارک . 

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.com