حیف شد ......مجبورم کردن با یاران قدیمی خدا حافظی کنم ناراحتیاد روزگاران قدیم بخیر .......چقدر تلاش میکردیم تا پرشون کنیم ...تا پر میشدن عوضشون میکردن ....و دوباره چقدر باید زحمت میکشیدیم تا همچین پر و پیمون بشن نیشخند.....آخی نازی چه شکلک های خوشگلی هم داشت ها ....با دو تا چسب خوش صدا که میتونستی هی بازشون کنی هی ببندی ...بعضی وقتها هم نبندی چشمکمهمتر از همه اینکه رنگشون صورتی بود ....خلاصه که کلاه سرمون رفت کلاهی بس گشاد ....الکی الکی بهمون تلقین کردن که اره تو خانوم شدی و بوزورگ شدی و پوشک مال نی نی هاست و جایزه میخریم و .....هیچی بلاخره گولمون زدن دیگه ...ما هم جو گرفتمون فکر کردیم نکنه واقعا بوزورگ شدیم مثل محمدصالح که دیگه پوشک نداره و شورت میپوشه عینک...تو دلمون بهش گفتیم خوشبحالش بوزورگ شده ....نگو اینا همه جهت امر خطیر پوشک گیری اجرا میشه ......حالا دیگه باید دائما حواسمون به کارای کتبی و شفاهیمون باشه از خود راضی....گذشت انزمان که همچین سر صبر هر کجا که آب و هواش به نظرمون مطبوع میاومد .....بله ....آه .....باشه ذکر مصیبت نمیخونم ....خداحافظ پمپرز جان ....هاگز جان ..مای بیبی جان ...لیبرو جان .....این مادر ما که به فکر اقتصاد جهانی نیست ...حالا این کارخانجات محترم اگر ورشکسته شدن جوابشونو کی میده ؟؟؟؟؟؟

آوینا آوینا جیش داری؟؟؟؟؟؟بدو بدو ......در بیار ...زود باش ....زود باش از خود راضی.....

پارک پیروزی

مجسمه های شنی ..مادر ترزا

تولد آریانا

 

توضیحات :اینجا خانوم دارن در مورد سازه جدیدشون توضیح میدن چشمکاز حالا سهمشو جدا کرده اون خونه که روش عکس سگ و گربه داره ...خانه من و بابا امیده نیشخندو اون یکی خونه که بسیار پست مدرن ساخته شده خونه آوینا خانومه ....لطف فرمودن خونشونو نزدیک پدر مادر پیرشون ساختن ...اون ماشین هم مال آویناست البته میگه یاننده داره عینکمال من نیست ها مشغول تلفنفقط نمیدونم اون پنجره روی پشت بوم خونه ما چه فلسفه ای داره من و امید سر پیری خواستیم هوا بخوریم باید بریم پشت بوم تا سرمونو از پنجره بیاریم بیرون بلکهههههههههابله......

سبزی نشه فراموشششششششششششگاوچران.