آوینا در سن یک سال و هشت ماهگی

سلام .....ما اومدیم خونه خودمون .....خب حالا ...مگه چند وقت نبودیم ؟؟؟؟؟؟از خانواده اقای سعدی که بدتر نیستیم ...واه ......حالا فعلا عکس گذاشتم جهت جبران مافات .....با یه پست سردرد اور منتظر باشید ....فعلا سبز باشید تا بعد ببینیم چه رنگی بهتره !!!!!!!!!!!