من ساده

از پنجره های بی پرده مینگرم روزهای مکرر ابری را ...

و خورشید ساده و داغ به رویاهای ابری من مینگرد ...

که عشق را به گدایی ...و مرگ را به التهاب صدایی میبازم ....

من اینجا به تماشای  چه برخاسته ام ؟؟؟

وقتی چشمی به دیدن حقیقتی انکار ناپذیر بسته میشود ...

من اینجا به امید که نشسته ام

وقتی آرزویی بسادگی در روزمرگی این دنیای پوچ خسته میشود ...

عشق را دیگر نه چهره ای مانده است سرخ یا آبی ...

و نه مجالی که دل را به دنیاهای ناشناخته بخواند ..

و خدای من

تنها خدای من در فراسوی تمامی معناهای بی بدیل هستی

به تماشای بازی بازیگرانی نشسته است که نقابهایشان را برداشته اند و بی پرده میخوانند

ترانه های دهشت بار بی قافیه را ...

در این جنجال هر فردا ..

من اینجا بینصیب از هیچ میمانم ..

من اینجا بی نصیب از هیچ میمیرم ...

(آی آدمها ی بی ساحل ...یکنفر در آب دارد شاد میمیرد )

دی ماه 88...سحر

 I Love You Flowers I Love You Flowers I Love You Flowers I Love You Flowersتولد مبارک مریم جونم ...عزیزکم دخترک زیبا و باهوش من ...تولدت مبارک ...دوستت دارم تا همیشه دنیا ...ماچ

آوینا .آریانا .مریم به ترتیب قد

اگر گفتید آوینا کجا ایستاده ؟؟؟؟

روی شکم بابا امید نیشخنداین یکی از کارای مورد علاقه جفتشونه تعجب.

پیشاپیش سال نو مبارک ...به امید سالی پر از صلح و آرامش برای همه مردم دنیا  2010 Ball Drop  Happy New Year  Christmas Antlers  Stacked Presents 

تا همیشه سبز باشید .....