داستانهای آوینا و والده مکرمه همچنان مستدام ادامه داره ....

در راستای این مهم ما (یعنی من )آوینا رو بردم کلیسا روبروی خونمون ...

اونجا تصاویر روی دیوار رو براش توضیح دادم بخیال اینکه خلاصه یه کار فرهنگی انجام داده باشیم دیگه در این سر سیاه زمستونی ...

اره مامانی این خانومه اسمش مریمه ...اون بچه هم تو بغلش اسمش عیسی است ...نگاش کن چه نازه....عیسی خیلی مهربونه .....خلاصه داشتم برای خودم داستان سرایی مینمودم که خانوم یه دفعه گفت :بابایی عیتا (عیسی )کوجاست؟؟؟؟

ما رو میگی برق سه فاز از کله مبارکمون پریدن گرفت ....اون لحظه نمیدونستم چه جوابی بدم که هم آوینا خانوم قانع بشه و هم درست باشه ....گفتم :عیسی بابا نداره ...این جریان ختم به خیر شد تا شب که میخواست بخوابه( و طبق معمول هفت جد آدمو میاره جلوی چشمانش از بس که از ادم حرف میکشه )که یه دفعه خانوم میگه :مامانی آیینا بابا دایه .....عیتا بابا ندایه !!!!!!!!!!!تعجببچم دلش برای عیسی سوخته بود که بابا نداره نیشخند.

شروع کرده جملات سه یا چهار کلمه ای میگه مثلا:

بابایی زود زود بیاد آیینا بگل کونه (بغل کنه)نیشخند.

مریم رفت اییان (ایران ).ناراحت

دایی ژون (جون)زود زود بیاد اییان (منظورش اینه که میام ایران)چشمک

مامان عیوسه (وقتی البوم عروسی ما رو میبینه )بابا عیوسه نیشخند.

بابا سیبیل دایه ....دریا سیبیل دایه ...آیینا سیبیل دایه ...مامان سیبیل دایه ...ولش کنی کل جامعه بشریت سیبیل دارن ...حالا من در حال توصیح دادن که فقط آقاها سیبیل دارن که رو صفحه مانیتور عکس از یه سایت خبری رو داشتم میدیدم که آقاهه باکلی محاسن مانتو و روسری تنش بودسوال ...یه دفعه آوینا میگه :مامانی گو (ورژن جدید فعل نگاه کن)خاله سیبیل دایه تعجبنیشخندو در نتیجه کل اموزشات اینجانب به بن بست خورد زبان.

امروز پشت رایانه بودم که دیدم از پشت سرم میگه مامانی دلام مژهبرگشتم اینو دیدم :

تازگی همه زندگی آوینا لقب گرفته اونم گوشگله (خوشگله )میباشد :

بابایی عدودک(عروسک)گوشگله بده

مامانی بزیل (بلوز)آیینا گوشگله ...

بله دخترم همه چیزش گوشگله البته جون خودش نیشخند.

به ساعت میگه تیک تاک

رنگ سبز و زرد رو  تقریبا درست میگه ولی در نهایت همه چیز به آبی ختم میشه ...

تازگیا خیلی خجالتی شده نمیدونم چرا؟اصلا دوست ندارم اینجوری باشه ناراحت.

 

 منزل جناب سفیر روز عید غدیر

 

 دیگه همین

تا اطلاع ثانوی سبزی نشه فراموش قلب