دخترکم چه ماهه دستاش پر از ستاره

نشسته نم تو چشماش مث ابر بهاره

میگه مامانی بیا این گلهارو نگاه کن

میگم بگو عزیزم چی شده باز دوباره؟؟؟

میگه مامان بچه ها پا گذاشتن رو گلا ...

گلها که پژمرده شن بهار بازم بهاره ؟؟؟؟

میگم عزیز مادر گل عادت بهاره

اگر که گل نباشه بهار چه حرفی داره ؟؟؟

دل کوچیک گلها با نبض غنچه وا شد

رو لبهای قشنگت دوباره گل پیدا شد

با دستای ناز تو گلها که جون گرفتن

تمام لحظه هامون بوی بارون گرفتن .......

ابان ٨٨

لالایی

لالا لالایی دختر کوچولو .....لالا لالایی ناز و توپولو

ماه اومد بالا توی آسمون ......تابیده حالا به پنجرمون

لالا لالایی چشماتو ببند .......تو خواب نازت میزنی لبخند

بگید به همه نی نی خوابیده .......به صورتش باز مهتاب تابیده

لالا لالایی بخواب قناری .......چرا عزیزم تو بیقراری ؟؟؟؟

لالا لالایی بخواب آلاله .......دخترک من شده یکساله

لالا لالایی گل یاسمن .......بمون همیشه تو برای من

لالایی لالا تو گل مینا ......بخواب عزیزم بخواب آوینا .........