در تاریخ 2مرداد 1387واکسن نوبت دوم هپاتیت وچکاپ ماهیانه انجام شد که خورشیدک من 4400کیلوگرم وزن و 56سانت قد داشت موقع واکسن هم نجابت کرد و زیاد گریه نکرد امیدوارم همیشه سالم باشی و خوب رشد کنی عزیز دلم شب هم یک کم بیقرار بود که زود خوب شد.. این هم عکسش بعد از واکسن Image and video hosting by TinyPic