ما بلاخره تونستیم این دخملک عاشق جک و جونور رو ببریم باغ وحش ...اونقدر از دیدن اون همه جونور و نی نی ذوق زده شده بود که دائم جیغ های خوشحالی میکشید ....اسم خیلی از حیووونا رو هم یاد گرفته ....یه عکس هم با عروسک ها گرفتیم که روزی ده بار با ذوق و شوق میاره نشونمون میده و توقع داره ما هم براش ذوق کنیم .....

خلاصه که سه چهار ساعت ما رو تو باغ وحش گردوند و بعد هم از خستگی غش فرمودند ....راستی یه اتفاق بامزه هم افتاد ...یه سگ کوچولو با صاحبش تو پارک بودن ...اوینا رفته بود جلوی سگه و نگاش میکرد سگه شروع کرد به پارس کردن ...اوینا هم شروع کرد هاپ هاپ ....سگه بلندتر پارس کرد ...اوینا هم از رو نرفت و بلندتر هاپ هاپ میکرد ...سگ بیچاره که دید راه به جایی نمیبره ...پشتشو کرد به اوینا و دمشو تکون میداد بلکه اوینا دست از سرش برداره ...هم من هم صاحب سگه از خنده روده بر شدیم ....

تو باغ وحش یه شتر بود که به حالت دو زانو نشسته بود و برای خودش حال میکرد زیر افتاب آوینا شتر رو دیده و میگه :مامانی شوتور اله ابر(اله اکبر)!!!!!!!!

یه روز صبح هم که هوا خیلی افتابی و خوب بود دخترکم رو بردم میدون سرخ ...خیلی زیبا شده بود و همه چیز زیر افتاب میدرخشید ....کاش این تابستون تموم نشه ....الکساندروفسکی پارک (پشت میدان سرخ)دخترک یاد گرفته به همه زمین و زمان و مجسمه و جک و جونور ...سلام میکنه (یلام )حرف سین رو نمیتونه بگه ...خلاصه این بیچاره ها هم که نمیفهمن این چی میگه که جوابشو بدن و دست از سرمون برداره ...تو این عکس در حال سلام کردن به مجسمه ابسه (اسب ).....وقتی هم که میگم خداحافظی کن میخواهیم بریم ده بار برمیگرده و بای بای میکنه ....تا وسط راه میاد دوباره برمیگرده و میره بای بای میکنه ....کلافهاصلا هم نگاه نمیکنه که پاهاشو کجا میذاره هر کجا که خطرناک تر باشه بهتره مثلا چاله های اب ....ریل تراموا ....پستی بلندی های چمن پارکها ...لب جدول خیابون ....چی بگم من ؟؟؟؟؟؟؟

براش یه لگن خریدم و گفتم هر وقت پو پو داشتی به مامان بگو بیا اینجا بشین ....

البته اعتراف میکنم که واقعا پشیمانم .....چون از اون روز دائم میاد میگه مامانی ...پووو پووو و میره سمت توالت ...من هم باید برم پوشکشو در بیارم و بشینه رو لگن ...ولی حوصله اش نمیاد بشینه تا پو پو بیاد پا میشه به شیطونی و سر در اوردن از همه چیز ...این هم از داستانهای من و اوینا ....که حتما ادامه داره دیگه ...تا اطلاع ثانوی سبز باشید