این تقویم سال شمسی رو که خیلی خیلی قشنگ شده برای من کی درست کرده؟؟؟؟؟خاله حمیده جونم مامان میثم عزیزم که خیلی دوسش دارم چون وقتی مامان و بابا چاپش کردن من خیلی ذوق کردم چون خیلی خوشگل بود .بوس برای میثم و مامانش .

ما باید اعتراف کنیم که دیگه بیرون اوردن اوینا از حموم داستانی داره ....شیر آب باز بود سعی میکرد آب رو بگیره ...خب کاملا مشخصه که نمیشد و دائم غر میزد به آب بیچاره !!!و حالا یه خبر مهم ...البته برای یه مامان حرص خورده ....دخترم بلاخره چهار دست و پا میره !!!!!!!!!!!!!!!بگم هورا؟؟؟؟؟؟؟مایه خجالت ؟؟؟؟؟بقیه بچه ها دارن راه میرن تنبل خانوم .

این هم تقویم آوینا خانوم