ممنون از لطف همگی .....ما ١٠ روزه که اومدیم ایران .....جای همگی خالی .....

در اولین فرصت عکس جدید میزارم ......اوینا هم خدا رو شکر خیلی خوبه ....

بوسسسس برای همه ماچ