مامان :عزیزکم ..دخترم چرا غلت نمیزنی همه بچه ها غلت میزنن اونوقت تو اصلا حتی     تلاش هم نمیکنی !!!

آوینا :مامانی یعنی همه بچه های همسن من غلت میزنن ؟؟؟؟آخ جون پس من غلت نمیزنم تا دل همشون بسوزه

  مامان :  

  آوینا :مامانی عصبانی نشو من بلاخره یه روز غلت میزنم یه روزی   میشه که میشینم ....اونوقت تو برام ذوق میکنی یه روزی میشه که   راه میرم

  یه روزی میشه که میدوم 
  و به همه جا سر میکشم و بالا و پایین میپرم اونموقع است که تو حسابی از دست شیطونی های من عصبانی میشی و دعوام میکنی ولی من باز هم به شیطونی هام ادامه میدم و دیگه حتی وقت نمیکنی که   مواظبم باشی ...و دائم داری به من میگی :آآآآآآآآآوینا بشین !!!!!آآآآآآآآآآآآآوینا یه دقیقه اروم بگیر !!!!!!!!!آآآآآآآآآآوینا اونجا نرو !!!!!آویییییییینا اینقدر ووول نخور ...بخواب !!!!عزیزم دخترم چرا اینقدر غلت میزنی !!!!!!!!!!!  بگیر بخواب دیگه بچه !!!!!

آآآآآآآآآآآآآآآویییییییییییییییییییییناااااااااااااااااااااااااا  

  حالا دیدی مامانی !!!!من برای همینه که غلت نمیزنم چون تو بلاخره یه روزی به من میگی غلت نزن عزیزم ...خوب من از همین الان دارم به حرفت گوش میدم دیگه مگه نه

مامان:  دیگه چی میتونم بگم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!